โรงเรียนวาวีวิทยาคมพร้อมทั้งผู้บริหารและคณะครูนักเรียน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 6 สิงหาคม 2561โรงเรียนวาวีวิทยาคมพร้อมทั้งผู้บริหารและคณะครูนักเรียน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลงนาม ถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกาษา2561