0

ตารางการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

                   ด้วย โรงเรียนวาวีวิทยาคม กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ชั้น ม.ปลาย       วันที่ 25, 27, 29 มกราคม 2564 (3 วัน)
  2. ชั้น ม.ต้น           วันที่ 26, 28  มกราคม 2564 (2 วัน)

                   ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะอนุญาตนักเรียนที่สอบเสร็จแล้ว ให้เดินทางกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องรอถึงเวลาเลิกเรียน ตามตารางสอบที่แนบมาพร้อมนี้

                   ในการนี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองคอยกำชับ ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของโรงเรียนด้วย