0

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ

ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ณ.วันที่ 31ตุลาคม2561