โรงเรียนวาวีวิทยาคมประร่วมประกวดระเบียบลูกเสือ-เนตนารี

โรงเรียนวาวีวิทยาคมประร่วมประกวดระเบียบลูกเสือ ณ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมผลการแข่งขันลูกเสือเหรียญทอง ลำดับที่6

เนตนารีเหรียญทองรองชนะเลิศลำดับที่1