ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม

11970_1033575026688289_5622069194157560288_n

นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนวาวีวิทยาคม การประชุมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่2/2558 และระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งผู้ปกครองได้พบปะทำความเข้าใจกับครูที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด (สรวีย์:ข่าว/ ธีรเดช:ภาพ งานประชาสัมพันธ์ร.ร.)