ปิดรับสมัครติดตามข่าวและ

รายชื่อ รวมถึง การรับ BIB เสื้อวิ่ง ก่อนตามความเคลื่อนไหวหน้าเพจ

https://www.facebook.com/WaweeBikeAndRun/

ท่านที่สนใจสมัครได้หน้างานหรือทางโรงเรียนวาวีวิทยาคม

ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม2562 สมัครหน้างานเสื้อเหรียญอาจจะได้รับทีหลัง 

โทรศัพย์ 053-760029 - 0871728308 - 0843731376