ประกาศการประมูลร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนวาวีวิทยาคม ปีการศึกษา 2565