กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีความสนใจ

เข้าเยี่ยมชม “กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563”

ในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564
ณ อาคารขุนสรวย โรงเรียนวาวีวิทยาคม
เวลา 08.00น – 14.00น.

โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย
อาทิ
– บูธนิทรรศการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
– บูธขายแสดงผลงานครู ผลงานนักเรียน
– บูธขายของกิน ของที่ระลึก
– การแสดงจากตัวนักเรียน
– การแสดงดนตรีสด จากตัวแทนนักเรียน
เป็นต้น