“เลื่อน” ค่ายดาราศาสตร์

ประกาศจ้า
“เลื่อน” ค่ายดาราศาสตร์
ไปเป็นวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564

มาร่วมสนุก และหาประสบการณ์ การดูดาวไปด้วยกันนะ🌟