ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณครู ดวงสุดา สมบูรณ์ไพรวัลย์ โทร. 093 182 7214

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

การรับสมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2564

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนใหม่ และรับสมัครโควตาภายนอก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 – อบจ.เชียงราย