แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ต้องเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด