งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 65

ด้วย โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม โดยมีพิธีกล่าวคำปฎิญาณตนและมอบรางวัลครูดีเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เวลา 07.20 – 09.40 น.