วันภาษาไทย2562

โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเน่ื่องในวันภาษาไทยมีการแข่งขันแต่งตัวตามวรรณคดีและการแสดงอื่นๆอีกมากมาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพิ่มเติม