วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าววัตถุประสงค์และอ่านสารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายยกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคำปฎิญานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท