ประชุมผู้ปกครอง1/2562 และโรงเรียนเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก