กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

วันนี้ (วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562)
เวลา 19.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา อันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดวาวีหลวง