เข้าตรวจนับนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ตามนโยบาย

ในวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้มีคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาจากสหวิทยาเขตเบญจมิตร เข้าตรวจนับนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจนับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน