“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

วันนพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561 โดย ดร.ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีฯ สวมพวงมาลัยที่พระกร และถวายความเคารพ พระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นลูกเสือ-เนตรนารี ออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา ชุมชนที่อยู่อาศัย วัด และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในตำบลวาวี