พิธีทอดผ้าป่า

ดร.ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม และคณะครู นักเรียน โรงเรียนวาวีวิทยาคม พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ตำบลวาวี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวาวีหลวง บ้านวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย