งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561 ดร.ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคมและคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม เข้าร่วมการแสดงในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรา