ยินดีต้อนรับ ดร.ชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม