ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ณ.วันที่ 31ตุลาคม2561