โครงการบรรพชาเพื่อถวายพระราชกุศล

โครงการบรรพชาเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2561ณ วัดวาวีหลวง และวัดพระธาตุดอยวาวีตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายฃ