นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี นิติกร สพม36.ให้ความรู้เรื่องกฎหมายในวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 13กรกฏาคม 2561  นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี นิติกร สพม36.ให้ความรู้เรื่องกฎหมายในวิชาชีพครูในโรงเรียนวาวีวิทยาคม

และได้ทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบมารตการการด้านการปฎิบัติหน้าที่ราชการต่อตนเองสังคมชุมชน