พิธีหล่อเทียนพรรษา2561

วันที่5พฤษภาคม2561 โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา2561

ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำกันตั้งแต่โบราณกาล จนกระทั่งทุกวันนี้การหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ตามชนบทการหล่อเทียนเข้าพรรษาทำการอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งประเภทต่างๆ มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปีทีเดียว “ทั้งนี้ทางโรงเรียนวาวีวิทยาคมจะนำไปถวายวัดในตำบลวาวีต่อไป”