ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่5พฤาภาคมโรงเรียนวาวีวิทยาคมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรายงานผลดำเนินกิจกรรมในรอบเทรอมที่ผ่านมาและหาแนวทางการปฎิบัติงานและข้อตกลงต่างๆกับผู้ปกครองและบุคลากรในท้องถิ่นทั้งนี้ประธานในการประชุมได้แก่นายไพรวัล จงรุ่งเรืองชัย และยังมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำทางศาสนาในตำบลวาวีเข้าร่วมประชุม เป็นต้น