โรงเรียนวาวีวิทยาคมพร้อมคณะครูได้เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการพนันบอลและยาเสพติด

เมื่อวันที่13มิถุนายน2561นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมพร้อมคณะครูได้เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการพนันบอลและยาเสพติดในสถานศึกษาโดยการเดินขบวนในครั้งนี้ได้เดินขบวนรอบหมู่บ้านวาวีพร้อมป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆในชุมชนวาวี