ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561

โรงเรียนวาวีวิทยาคมโดยการนำของผู้อำนวยการณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561

โดยร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลวาวีวันที่14มิถุนายน2561พร้อมนโยบายต่างๆมากมายอาทิเช่นการขอความคิดเห็นผู้ปกครองเรื่องการนำโทรศัพย์มือถือมาโรงเรียนและมาตรการต่างๆที่ส่งผลทั้งด้านการศึกษาของนักเรียนทั้งนี้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียนของนักเรียนอีกด้วย