โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่