Thailand Innovative Awards 2018

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2561 นางวรินทร หน่อแก้ว และ นางสาวชลิตตา คำมูล เข้าร่วมการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศ ในโครงการ Thailand Innovative Awards 2018 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัทไมโครซอร์ฟประเทศไทย ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร