กีฬาสีภายในโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน 2561 นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนวาวีวิทยาคมพร้อมทั้งเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันงดสูบบุหรี่โลก

ภาพเพิ่มเติมคลื๊ก>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>