ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560 วันที่20 พ.ย.2560

ประชุมผู้ปกครอง2/2560 วันที่20พ.ย.2560 โดยมีพ่อหลวงไพรวัลย์ เป็นประธานในพิธีรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนวาวีวิทยาคม