ถวายราชดุดีและพิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

22 พ.ย 2560 โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้จัดกิจกรรม ถวายราชดุดีและพิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โดยมีนางสุรีย์ ศรีเลาว์ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวาวีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายราชดุดีและพิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานลูกเสือไทย