โรงเรียนวาวีวิทยาคมจัดพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มื่อวันที่ ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภายในพิธี มีการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครูและนัดเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี