Open House “เปิดรั้วบ้าน ชมผลงานพ่อ สานต่องานพระราชดำริ” โรงเรียนวาวีวิทยาคม 2559

กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวาวีวิทยาคม 2559

%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c1

ติดตามภาพเพิมเติมได้ที่ เพจ โรงเรียนวาวีวิทยาคม

About สรวีย์ นโนใจ