พระราชสมภพ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – สวรรคต 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี

messageimage_1476352398677 %e0%b8%aa%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1 work3 main2 images-3 images king3 king4 images-2 images-1 download c58c0fb3d8a64000a01111514964f33e 20071206024957 20111123233926 20111124220613 att2978131 1181294065 998619_659029257445129_260558694_n 900589 2010_07_22_200009_u17j6b84 c7e7e1a99ea4e6a226023765f482e95d d  640_76a5kabd9acabd65k96a5 20111124220613 2010_07_22_200009_u17j6b84 675456b1d 5c5360e00a61cd02e98866ca9895d2dd k27

About thong norkaew