ปลูกป่าประชารัฐ

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานของรัฐ ประชาชน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ร่วมกันปลูกป่าภายใต้ชื่อ “โครงการปลูกป่าประชารัฐ” ณ บ้านจู้จี้ หมู่ 19 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยใช้พื้นที่ในการปลูกป่า 700 ไร่ เพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ppaa

About สรวีย์ นโนใจ