อบรมการดูแลรักษาฟันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวาวีวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมการดูแลรักษาฟัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวาวีวิทยาคม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จากโรงพยาบาลแม่สรวย อ. แม่

About สรวีย์ นโนใจ