ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถวายเทียนพรรษา วัดไทยใหญ่ นำโดยนางณาตยา มานะ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถวายเทียนวัดพระธาตุดอยวาวี นำโดยนางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์ การถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชน

20160715_082330 20160715_081945 20160715_082310 20160715_082323 20160715_084928 20160715_085442 20160715_085550 20160715_090802

About สรวีย์ นโนใจ