โรงเรียนวาวีวิทยาคมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้ทำพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม โดยนางณาตยา มานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้การหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน(สรวีย์-ข่าว/ภาพ)

2016_07_13_1 2016_07_13_2 2016_07_13_3 2016_07_13_4 2016_07_13_5 2016_07_13_6 2016_07_13_7 2016_07_13_9

About สรวีย์ นโนใจ