มูลนิธิสาดแสงอรุณมอบโทรทัศน์ ให้โรงเรียนวาวีวิทยาคม

นายมนัส โสกันธิกา ประธานมูลนิธิสาดแสงอรุณ ร่วมกับบริษัท อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณกิตติ ธนเตชาศิริ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะ ได้มอบโทรทัศน์ 50 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง พร้อมติดตั้งในห้องเรียน อาคาร 108ล โรงเรียนวาวีวิทยาคม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม โดยนางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น และขอขอบคุณมูลนิธิสาดแสงอรุณเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทางโรงเรียนวาวีวิทยาคมจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด(สรวีย์-ข่าว/อุบลรัตน์-ภาพ)

tv

About สรวีย์ นโนใจ