การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมเข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 มีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบ 2 คน คือ 1. นายกิตติศักดิ์ จะนีปูเช่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ทดสอบการใช้ ภาษาจีน ได้รับรางวับระดับ เหรียญทอง โดยครูผู้ฝึกสอน น.ส ดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ 2. นางสาวชลีรัตน์ ลายเฮือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ทดสอบการใช้ ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง โดยครูผู้ฝึกสอน นายกฤษฎาวุฒิ สะสมทรัพย์ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ทำให้นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้มีความชำนาญยิ่งขึ้นต่อไป (นางสรวีย์ มโนใจ-ข่าว/นายกฤษฎาวุฒิ สะสมทรัพย์-ภาพ )

Image_194a6fe

Image_306b1ad

About สรวีย์ นโนใจ