พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวาวีวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยท่านผู้อำนวยการ ณัชชาพัชร์  พันธุ์นิติภูมิ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่กองลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนวาวีวิทยาคม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

suan1

About สรวีย์ นโนใจ