สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสุ่มตรวจจำนวน 175 คน โดยได้รับความมือจาก ปลัดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.แม่สรวย หน่วยพื้นที่พิเศษดอยวาวีที่ ร.17 และ ฝ่ายปกครองหมู่บ้าน จากการสุ่มตรวจดังกล่าว โรงเรียนวาวีวิทยาคม เป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติด100% (สรวีย์: ข่าว/เรวัตร์ โต้ง:ภาพ)

13415555_1085495394829585_5167608150606493906_o

About สรวีย์ นโนใจ