โรงเรียนวาวีวิทยาคมร่วมงาน”หัวใจสีแดง” ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

หัวใจสีแดง

นางสาวประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เนื่องในวันหัวใจสีแดง ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่2 สพม.36 โดยมีประธานโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 2 นายสนอง สุจริต เป็นประธานกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร จำนวน 140 คน ดังนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 2 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 5 คน และ ครูและบุคลาการดีเด่น 133 คน พร้อมทั้งฟังคำบรรยาย เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย ศน.พิชิตพล สุทธิสานนท์ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงของแต่ละโรงเรียน (สรวีย์ ข่าว/คณะครูวาวีวิทยาคม ภาพ)