เปิดรั้วโรงเรียนวาวี58

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ­ยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดข่วงบ้านลานเมือง สืบสานความรุ่งเรืองของวัฒนธรรม ชี้นำแนวทางสู่โลกกว้าง เสริมสร้างคุณค่าสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวาวีวิทยาคม โดยมี นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีการแสดงนิทรรศการ ผลงานครู นักเรียน กิจกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย.