ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4โรงเรียนวาวีวิทยาคม

ๅๅ

นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนวาวีวิทยาคม การประชุมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2559 และระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 พร้อมรับอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นม.1,4 (สรวีย์:ข่าว/ ภาพ งานประชาสัมพันธ์ร.ร.)