ติดต่อเรา

โรงเรียนวาวีวิทยาคม
ที่อยู่ : 290 หมู่ 1 ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57180
โทรศัพท์ 053760029
โทรสาร 053760029
E-MAIL : waweeadmin@gmail.com
https://www.facebook.com/waweepr/