โหลดข้อมูล

สารสนเทศวาวีวิทยาคม2560

SARโรงเรียนวาวีวิทยาคม2559

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ61

➡ ประมาณงบปฎิบัติการ2560 

💡 PISAการรู้เรื่องการอ่าน

💡 PISAการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

💡 สถานการณ์ในการสร้างข้อสอบ

💡 PISAการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

💡 การเตรียการสอบPISA

 

About the Author