ฝ่ายบริหาร

IMG_3370

นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

IMG_3372   นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์

 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวไพรินย์  อินต๊ะวงค์

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

About the Author