ฝ่ายบริหาร

IMG_3370

นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

IMG_3372   นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ IMG_3402   นางสาววาสนา  สดใส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

About the Author