ภาพกิจกรรม

เฟสบุ๊คงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

https://www.facebook.com/waweepr/

เพจประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

  ภาพกิจกรรม2561click_2

 ภาพกิจกรรม2559click_2  ภาพกิจกรรม2560click_2

ภาพกิจกรรม2557 click_2   ภาพกิจกรรม2558    click_2 

ภาพกิจกรรม2555 click_2   ภาพกิจกรรม2556 click_2 

HIGHLIGHT

 

About the Author